Kopsude arendamine
Õpime kopse tugevdama ja nende mahtu suurendama
Eelmises osas (Normhingamine) harjutasime me organismi hakkama saama 2 liitri õhuga minutis. Kuna aga paljusid Teist jääb piinama joogide
„täishingamine“, mille puhul täidetakse kopsud MAKSIMAALSE õhuhulgaga, ja kus töötavad kõik kopsude osad, siis  ka Teie hakkate nüüd
oma kopsusid „täishingamise“ põhimõttel arendama, treenides neid mahutama 6 või rohkem liitrit õhku. Ja Teie hakkate seda tegema
TERVISLIKULT, vältides vigu, mida teevad „tavalised“ raha teenimise peale orienteerunud joogatreenerid, kus ettemääratud treeningtunni jooksul
tuleb läbi teha kindel arv harjutusi/poose.   Põhimõtteline vahe on selles, et siin Te hakkate kopse täitma KINDLA TEMPOGA, kulutades selleks
aja, mis TAKISTAB kopsu minutimahul ületada 4 liitrit. Kuigi eelmises osas õppisime 2 liitri kasutamist, siis ka 4 liitrit minutis ON VEEL tervisliku
hingamise piir.

Siin on Teil võimalus valida kahe erineva rütmi vahel.
Alustame lihtsamast: sissehingamine ja väljahingamine on ÜHEPIKKUSED, kuid nad peavad juba olema küllalt pikad (vähemalt 12 + 12), et
saaks ära jätta 3-sekundilise pausi peale väljahingamist. 
Seega, kui soovite kopsu mahuks saada kuus liitrit, peab Teie üks hingamistsükkel kestma tervelt 90 sekundit - 45 sekundi vältel toimub
sissehingamine ja 45 sekundi vältel toimub väljahingamine.
Suurendame kopsude mahtu ja tugevdame hingamislihaseid
Selle treeningu puhul valime poosiks istumise, nagu näha kõrvalolevalt pildilt. Poosi valik ei ole mul jälle juhuslik.
Esiteks:
Sellises istuvas poosis on kõige kergem pingutada kõhukoopa alumisi lihaseid.
Teiseks:
Üritan siin anda hingamistreeningule natuke "lisaväärtust" - et tsi energia (tsiguni teooriast) saaks trenni ajal liikuda paremini.
Kolmandaks:
Inimestel liigub diafragma tavaliselt  2 kuni 3 cm. Istumisasendiga on aga kõige kergem tõmmata sisse kõhu alumisi lihaseid, ning masseerides kõhukoopas olevaid organeid nii ülevalt (diafragma), kui altpoolt (lihastega), siis  hakkab organite vahele kogunenud rasv kaduma, ning tekib täiendavat ruumi, et diafragma saaks hakata liikuma juba amplituudiga 6 või rohkem cm. Pikema treeningu järel isegi 10 või rohkem cm - joogidel pole see mitte mingi probleem.
Istumiseks kasutage mingit tavalist kõva istmega tooli/taburetti, mis on  sellise kõrgusega, et Teie põlved ja puusad moodustaksid nurga 90 kraadi. Jalad on paralleelselt, põlved on õlgade laiuselt või üksteisest vähemalt kahe rusika kaugusel. Kui istme kõrgus 90-kraadist nurka ei võimalda, siis lisage midagi istumise või jalgade alla. Selg hoidke loomulikult sirge, pea hoidke otse, õlad on lõdvestatud, rindkere "tõmmatud sisse", suu võib olla imevähe lahti, kuid mitte hingamise jaoks. Käed on kergelt põlvedel, kõht on lõdvestatud, ning toolile toetab vaid kolmandik kuni pool istmikust. Poos peab olema nii tasakaalus kui ka stabiilne. Ka silmad on imevähe avatud - parajasti nii palju, et veel midagi ei näe, kuid valgus paistab läbi.
Keeleots toetub vastu suulage ülemiste hammaste taga. Tsiguni teooria järgi ühendate sel moel  keelega kaks ülitähtsat energeetilist meridiaani - tagumise keskmise "juhtimise kanali" ja esimese keskmise "tegutsemise kanali".

Tegevuse aeg ja koht  tuleks valida nii, et oleks tagatud rahu, ega esineks segavaid või takistavaid asjaolusid.
Kokkuvõtteks - poosis olles peab tundma nii mugavust kui lõdvestatust, eriti tähtis on oskus lõdvestada oma näolihased.
 
1. Uretra (kusekanal)
2. Naba
3. Energia meridiaan
Žen-mai
4. Punkt Bai-huei
5. Meridiaan Du-mai
6. Süda
7. Neerud
8. Anus
9. Punkt HUI-YIN
Hingamisrežiimis nx3 sissehingamine + nx3 väljahingamine, siis väljahingamise lõpus 3 sek vältel pingutame ka anuse sulgurlihaseid. Sellel pingutamisel ei ole mitte ainult see eesmärk, et vanemas eas ei hakkaks Teid hemorroidid piinama, vaid anuse kõrvale on loodus peitnud inimkeha kõige väärtuslikuma (ja kõige paremini kaitstud kohta) energeetilise punkti - punkti HUI-YIN. See on sirgelt seisva inimese pealaes asuvast punktist Bai-Hui algava ja keset keha läbiva vertikaaljoone alumine punkt. See on punkt, kus saavad kokku kaks põhilist energiaringi - „suur“ ja „väike“, kus kohtuvad yin  ja yang
Kuna Normhingamise edukalt läbinutel pole enam mitte mingit probleemi hingata 15 sekundi pikkuse hingamistsükliga, siis siin võite KOHE alustada
tsükliga 9 + 9. Kuid seejuures püüdke mitte ületada õhu mahtu 2 liitrit minutis. Proovige seda 3 kuni 6 minuti vältel, ja KUI tunnete, et
hingamisvaru on veel küllaga, siis võite hakata uusi pikkusi katsetama, lisades pikkust 3 sekundi kaupa 12 + 12, 15 + 15,  18 + 18 jne. Kui kuskil
mingil pikkusel tuleb ette piir, siis võite hakata pikendama ka nii, et ESIMESE ETAPINA lisate selle 3 sekundit vaid SISSEHINGAMISELE. Kui
organism sellega harjub, siis lisage 3 sekundit juba ka väljahingamisele. Saavutatud tasemega tuleb hingata VÄHEMALT ÜKS NÄDAL.

Järgmisel nädalal võite katsetada pikendatud hingamist - kui tunnete raskust, jätkake veel nädal aega eelmise rütmiga.
Kui saavutate tulemuse 18 + 18 või 21 + 21, võib juhtuda, et õhust 2 liitrit minutis jääb väheseks. Sellisel juhul võite tasapisi sissehingamise mahtu
suurendada, kuid ikkagi üritage mitte väljuda TERVISLIKUST PIIRIST - 4 liitrit minutis.
Ettevalmistus RAVIHINGAMISELE ÜLEMINEKUKS
Minu pakutavaks  ravihingamiseks on süsteem  1 : 4 : 2, kus sissehingamine (1) moodustab 1/7 kogu hingamistsüklist.  Kuid enne
seda siin pakun Teile veel süsteemi 1: 1 : 1 : 1, kus sissehingamine, sellele järgnev paus, väljahingamine ja sellele järgnev paus  on KÕIK ühepikkused
ja kestavad mingi sekundite arv korrutatud kolmega. Näiteks, 6 + 6 + 6 + 6 või 9 + 9 + 9 + 9 jne. Selles süsteemis tuleb koormust kasvatada alustades
sissehingamisest, millele lisate 3 sek. Kui organism harjub, lisage sissehingamisele järgnevale pausile 3 sek. Kui organism ka sellega harjub,
pikendage väljahingamist 3 sek võrra, ning kõige lõpuks lisate 3 sek. ka pausile peale väljahingamist. Iga saavutatud tasemega hingake alati
VÄHEMALT nädal aega, enne kui üritate koormust kasvatada.
Selline rütmihingamine on ettevalmistav etapp ravihingamisele selle tõttu, et siin on sissehingamise osa juba suhteliselt väike - kogu
hingamistsüklist ¼. Tegelikult võib ka seda pidada ravihingamiseks, sest IGA hingamistreening on ravihingamine, ja eriti siis, kui
Teil selles süsteemis õnnestub jõuda vajalikult pika hingamistsüklini. Nii pikani, et kopsud enam füüsiliselt ei ole võimelised rohkem õhku
sisse võtma, ja  hakkate tundma raviks vajalikku „õhupuudust“, millest lugege lähemalt järgmises osas.
Toivohingamine - harjutused TÄPSELT sekundeid lugedes
See on lihtne
kõik oskavad lugeda sekundeid
See on tasuta
ei ole vaja eraldi riietust, ei eraldi treeningukohta
ega ole vaja ka tasulist treenerit
See on mõjus
baseerub täielikult inimfüsioloogial
Säästab aega
ei ole vaja kuhugi spetsiaalselt edasi-tagasi
harjutama sõita
© 2013 Copyright Toivo Räni - All Rights Reserved

Hingamistreening - see on teekond tervise ja õnne poole